تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

آره برگشتم بگم ازمتن وبلاگم متنفرم

 

(تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد)

یجورایی ازمخاطب اصلی این وبلاگ متنفرم که همه چیزوبهم به بدترین شکل فهموند

خیلی وقت حضوریک نفر به  معنای واقعی زندگیموکاملاعوض کرده یجورایی مسیرموکاملا

عوض کرده بهم خیلی چیزهاروفهموند (حسهای خوب ، پابندموندن وازهمه مهتروفاداریوعشق )خیلی وقته دیگه شباهم خواب بچشام نمیا دست خودم نیست دست دلمه ذهنم بدجوری درگیرشه یکبار اونیوکه میخواستم ازدست دادم ولی اونوفقط میخواستم اما اینبارمترسم همه چیزموازدست بدم ازوقتی که امده تاز معنی زندگیوفهمیدم روزای بیرنگم رنگی شدن تمام ثانیه های پرعذابویک نواخت جاشونوبه ثانیه های خاطره سازو قشنگ وفراموش نشدنی داده خلاصه که همه چیزعوض شده اما انگارسرنوشت نمیخوادواسه یکبارم که شده به دل مابنویسه این روزابه همه چی فکرمیکنم غیرازخودم چون انسان توی یک مقطع اززندگیش خلاصه میشه دریک نفر کاش خداهم یکم مهربون بود کاش بجای ترس ازبهشتوجهنمش به زیباترین شکل به آدماش عشق میورزیدند کاش خداهرگزبه بنده هاشوبه هیچ بهشتوجهنم وهیچ چیزدیگه ای جزخودش وعده نمیداد خدا بمن گوش بده فقط چنددقیقه ببین من شایدفقط مسئول کارهای خودم باشم اماتومسئول تمام این کارهایی پس بزارحداقل ی شیرینی ی امید تو زندگی ای که تلخ ترازتموام قهوه هایی که باخوش خیالی توشون دنبال فال شیرین میگشتم باشه خودت شاهدی هرثانیه صدات کردم شاهدی   که چقدالتماست کردم من جای توبودم حداقل جواب این همه تلاشومیدادم نه اینکه مثل همیشه سکوت کنم سکوتت که بدردمن نمیخوره ی سوال دارم این دنیاتوبکام آدمات حروم کردی که اون دنیابجاش چی بهشون بدی؟ کاش هرچی که تواون دنیامیخواستی بدی توی همین دنیابهشون میدادی تاتوی این دنیات بنده هات شادوراحت زندگی کنن کاش بهشتت روتوی همین دنیابهمون میدادی من عمرابدی نمیخواممم همین عمرکوتاهم که دادی ازسرم زیاده بهشتتم نمیخوام فقط بزارتوی این دنیابه چیزهایی که میخوام برسم توقعم زیادنیست خواسته هام کمه همین قدرکه تو باشیو ، عشقمو ، منو ، ی زندگی آرومو یجاواسه آرامش بسه واسم توقعم همین قدره فکرنکن این نسبت به اون همه وعده هایی که دادی زیادبحساب بیاد

پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٤ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir