تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

ميان هزاران ديروز وميليون ها فردا يک امروز وجود دارد بس بياييد قدرش را بدانيم

شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ | ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir