تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

تصویرکشی،کشیدتصویرمرا

گفتم: که دلیل این کارچه بود

گفتا:پی عکس مجنون گشتم

دیدم که زتودیوانه ترهیچ نبود

شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦ | ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir