تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

همیشه میگفتم ...طلوع رو دوست دارم ؛ زندگی رودوست دارم، اما میدونی ..راستشو بخوای ... طلوع رو توی نگاه چشمای قشنگت... و زندگی رو در کنارت میخوام ...
دوست دارم یه شب تا صبح بشینم و فقط چشماتو نگا کنم تا باور كنم چگونه ديدن و چگونه بودنتو..
.یعنی اون شب میآد....؟

وقتی معلم پرسید که عشق چند بخشه زود دستمو بردم                           
بالا گفتم یک بخشه ،اما از وقتی تو رو شنا ختم                              
فهمیدم                                                     
عشق سه بخشه. اول این که آتش دیدن تو                                
دوم این که شوق با تو بودن                                     
سوم این که اندوه بی تو بودن                                    

شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦ | ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir