تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

بنام اوآغازمی کنم که عاشق ومعشوق می سازدوجدایی راخودمسیری

 

 

 

 وبه نام او آغازمی کنم که برای اولین بارتوانست دروازه قلبم رافتح

 

کندوچنان با تیر عشق قلبم رانشانه گرفت که حتی حق اعتراض به اوراهم ندارم

 

خاطره آدم زیاد میشه دیوار اتاقش پر عکس میشه اما همیشه

دلت برای کسی تنگ میشه که نمی تونی عکسش روی دیوار

اتاقت بزنی

 

شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦ | ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir