تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

گـآهے سـنگــבل تـریـن آدم בنیـآ هـم کهـ بـآشے،

یـک آלּیـآב کـسے روی قـفسهـ سیـنهـ ات

ســنگــینے میکــنــב آלּ وقــت بهـ طــور کـآملا غریزے،

نـفــس عمیـقے میکــشے تـآ ســنگ کـــوب نـکـنے

چه حـرف


بی ربـطیست

کـــه مــرد

گریـــه نمــی کند !


گاهـــی آنقدر بغــــض داری ...

کـــه فقـــط


بایــد مـــرد بــاشـی

تـا بتوانی گریـــه کنـــی

هـــــﮯ فلانــــــــــــــــــــﮯ


عاشقـــ ــــانـﮧ ها ـــﮯ مــــرا

بـــ ﮧخـــــودت نگیـــــر

مخــــ ــــ ــاطب مــــטּ

معشـــــــــღـــــــوقـــﮧ ایــست ڪــــــﮧ


وجــــــــودش را بــــ ــــﮧ


 " دنیـــــایـــــــﮯ " نمیـــــدهــــم

بغض داری؟
آروم نـیستی؟

دلت بـــراش تـنگ شده!

حــــوصله هـیـچـکسو نــــداری؟!

حالا…

یــاد لحظه ای بیفت کـه

اون هــمه ی بی قــــراری هــای تــــو رو دیــــــد

امـــــــا !!!

چـشمـاشـو بست و رفــت… !

چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ | ٢:٥۸ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir