تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

اگر نتوانيد ريسک کنيد نمي توانيد رشد کنيد . اگر نتوانيد رشد کنيد نمي توانيد بهترين باشيد . اگر نتوانيد بهترين باشيد نمي توانيد شاد باشيد و اگر نتوانييد شاد باشيد چه چيز ديگري مهم است.

شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ | ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir