تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

سادگي را دوست دارم چون با صداقت است 

هيچ دروغي درآن راه نداردمانندکودکي است 

که با چشمان معصوم اش به همه نگاه ميکند 

وبا معصوميت اش هزاران حرف به دنيا ميزند

شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ | ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir