تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

کاش می توانستیم زمان را به کنترل خویش در آوریم کاش زندگی کنترلی داشت تا هر وقت پیش روی مسیررنج ها و عذاب ها قرار می گرفتیم دکمه استپش را می زدیم و مسیر را به عقب می بردیم تا بتوانیم در سر دوراهی/ راهی دگررا انتخاب کنیم .

کاش کنترلی داشتیم تا در زمان شادیهایمان دکمه تکرار آن را می زدیم . و چند بار دیگر لذت می بردیم تا از یاد نبریم 

کاش کنترلی داشتیم تا با زدن یک دکمه ما را به دیدار کسانی می برد که روزی در کنار ما بودند و حال .........

کاش . . . . . .

شما چی فکر می کنید ؟ فکر می کنید این کنترل وجود داشته باشه ؟ 

آیا میشه از جایی خریدش ؟ کجا ؟

شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ | ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir