تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

روزي کـه دلـم پيش دلت بود گرو

دستان مـرا سخت فشردي کـه نرو
روزي که دلت به ديگري مايل شد
کـفـشـان مـرا جفت نمودي که برو

شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ | ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir