تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

عشق هدیه ای نمی دهد مگراز گوهر ذات خویش 

وهدیه ای نمی پذیرد مگراز گوهر ذات خویش

عشق نه مالک است ونه مملوک،

زیرا عشق برای عشق کافی است.

شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ | ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir