تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

دوستش می داری آنکه فکرت را هم نمی کند


دوستت می دارد آنکه فکرش را هم نمی کنی....

شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ | ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir