تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

زندگی کن بهترین لطف خداست

عشق بورزبهترین شعرخداست

دوستی کن بهترین حرف خداست

زیباشوبهترین اسم خداست

مهربان باش بهترین حسن خداست

بندگی کن بهترین عشق خداست

یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦ | ٢:۱۱ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir