تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

(بنام اونی که پناهگاه آشفتگان دیارشرنوشت است)

اگریک پزشک اشتباه کند.به حساب عمل جراحی می گذارند

اگریک مهندس اشتباه کند.به حساب یک اقدام جسورانه می گذارند

اگریک استاداشتباه کند.آن رابه عنوان یک فرضیه نوقبول دارند

اگریک دانشمنداشتباه کند.آن رابه عنوان یک اختراع جدیدثبت می کنند

اگریک آرایشگراشتباه کند.آن رامدل موی جدیدوفشن می نامند

 000 اماچرااگریک جوان اشتباه کندمستحق مجازات است

یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦ | ٢:۱٢ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir