تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

10تا شاخه گل برات ميفرستم ۹تاش طبيعی يکيش مصنوعی , يه کارتم ميزنم بهش که رو کارت نوشته تا وقتی آخرين گل خشک نشده دوست دارم

یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦ | ٢:۱٥ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir