تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

 

عشقی که هر روز تازه تر نشود اندک اندک به عادت تبديل ميگردد و رنگ بردگی به خود ميگيرد!

به نام عشق!

به نام خدا خالق انسان، به نام انسان خالق غمها،به نام غمها بوجد آورنده ي اشكها،به نام اشک تسکين دهنده ي قلبها،به نامه قلبها ايجادگر عشق و به نام عشق زيباترين خطاي انسان

حقيقت!

عفاف گفت: مرا با برگ زيتون مستور داريد. وقاحت گفت: مرا با نشانها و امتيازات بياراييد. نيرنگ گفت: مرا به جام اخلاص و صميميت ملبس نماييد. شرارت گفت: مرا با لباس نيكي و صلاح بپوشانيد. خيانت گفت: تاج امانت برسر من بگذاريد. استبداد گفت: صورت آزادي را برچهره من نقش كنيد. تكبر گفت: مرا به زيور تواضع بياراييد. حقيقت گفت: مرا برهنه بگذاريد و پيرايه بر من مبنديد زيرا من هيچ گاه از برهنگي خود شرمسار نيستم

خدائيش؟!

سرمايه ي عمره آدمی 1 نفس است و اون 1 نفس از براي 1 هم نفس است. گر نفسی با نفسی هم نفس است اون 1 نفس از براي 1 عمر بس است

نصيحت هاي دوستانه:

دوست داشتن كسي كه سزاوار دوستي نيست ، اسراف در محبت است . اگر ميخواهي هميشه آرام باشي ، دلگيريهايت را روي ماسه و شاديهاي خود را بر روي سنگ مرمر بنويس. اگر كسي را دوست داري كه او تو را دوست ندارد ، سعي نكن از او متنفر شوي، بلكه سعي كن او را فراموش كني

جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦ | ٩:۳٤ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir