تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

آنگاه که.......... ضربه هاي تيشه زندگي را بر ريشه آرزوهايت حس ميکني؛ به خاطر بياور که ............... زيبايي شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است

 

 پنج قانون خوشبختي را به خاطر بسپاريد قلبتان را از نفرت پاك كنيد ذهنتان را از نگراني ها دور كنيد ساده زندگي كنيد بيشتر بخشش كنيد كم تر توقع داشته باشيد

 

چرا به چيزي يا كسي وابسته مي‌شوي ؟ زيرا مي‌ترسي از دستش بدهي. ممكن است كسي آن را بدزدد!!! ترس تو از آن است كه آنچه را امروز داري، فردا از كف بدهي. كسي چه مي‌داند كه فردا چه در آستين دارد!!! در ساحت عشق، بايد عريان شوي. تو و معشوق بايد چنان در شور عشق غرق شويد كه از تو نشاني در تو نماند و از او نشاني در او. وقتي در عشق محو شوي، ديگر چه كسي مي‌ماند كه وابسته شود ؟ وابسته به چه كسي ؟ عاشق، در لحظه اكنون و اين جا زندگي مي‌كند . براي او فردايي وجود ندارد

 

تو نمي‌تواني كمتر يا بيشتر دوست بداري. زيرا عشق كميت نيست، بلكه كيفيت است. كيفيت را نمي‌توان اندازه گرفت. عشق، خاصيت دلي‌ست بي‌پيرايه و آرام كه آسمان را در خود مي‌تاباند. * عشق، رابطه نيست؛ سهيم شدن است، آب شدن است، اتحاد است. در خنكاي سايه سار عشق، تب مي‌كني. آري، عشق پديده‌اي‌ست متناقض‌نما. همه‌ي چيزهاي خوب و حقيقي دنيا متناقض نمايند.

 

سکوت تنها زبان دل آدمي است.گاهي که اين سکوت بدليل کم صبري مي شکند،دست ساکت مي شود ومسکوت آرزو مي کند که اي کاش ساکت مي ماند.که سکوت بسياري از محتويات دل را مخفي مي کند،وهمين شايد تنها حسن سکوت باشد و ساکنان علم بزرگترين غمشان همان سکوتشان است

پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦ | ۱:٥۳ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir