تقدیم به آنکه آفتاب مهرش درآستانه قلبم همچنان پابرجاست وهرگزغروب نخواهدکرد

بزرگترین آرزویم این بود که کوچکترین آرزوی تو باشم

 

سازنده ترين کلمه گذشت است... آن را تمرين کن

 

پر معني ترين کلمه ما است...آن را بکار ببند.

 

عميق ترين کلمه عشق است... به آن ارج بنه.

 

بي رحم ترين کلمه تنفر است...از بين ببرش.

 

سرکش ترين کلمه هوس است...با آن بازي نکن.

 

خود خواهانه ترين کلمه من است...از آن حذر کن.

 

ناپايدارترين کلمه خشم است...آن را فرو ببر.

 

بازدارترين کلمه ترس است...با آن مقابله کن.

 

با نشاط ترين کلمه کاراست... به آن بپرداز.

 

پوچ ترين کلمه طمع آست... آن را بکش.

 

سازنده ترين کلمه صبراست... براي داشتنش دعا کن.

 

روشن ترين کلمه اميد است... به آن اميدوار باش.

 

ضعيف ترين کلمه حسرت است... آن را نخور.

 

تواناترين کلمه دانش است... آن را فراگير.

 

محکم ترين کلمه پشتکار است...آن را داشته باش.

 

سمي ترين کلمه غرور است... بشکنش.

 

سست ترين کلمه شانس است... به اميد آن نباش.

 

شايع ترين کلمه شهرت است... دنبالش نرو.

 

لطيف ترين کلمه لبخند است...آن را حفظ کن.

 

حسرت انگيز ترين کلمه حسادت است... از آن فاصله بگير.

 

ضروري ترين کلمه تفاهم است... آن را ايجاد کن.

 

سالم ترين کلمه سلامتي است... به آن اهميت بده.

 

اصلي ترين کلمه اطمينان است... به آن اعتماد کن.

 

بي احساس ترين کلمه بي تفاوتي است... مراقب آن باش.                                                              

 

دوستانه ترين کلمه رفاقت است... از آن سوءاستفاده نکن.

 

زيباترين کلمه راستي است... با آن روراست باش.

 

زشت ترين کلمه دورويي است... يک رنگ باش.

 

ويرانگرترين کلمه تمسخر است... دوست داري با تو چنين کنند؟

 

موقرترين کلمه احترام است... برايش ارزش قايل شو.

 

آرام ترين کلمه آرامش آست... به آن برس.

 

عاقلانه ترين کلمه احتياط است... حواست را جمع کن.

 

دست و پاگيرترين کلمه محدوديت آست... جازه نده مانع پيشرفتت بشود.

 

سخت ترين کلمه غيرممکن است... وجود ندآرد.

 

مخرب ترين کلمه شتابزدگي آست...مواظب پلهاي پشت سرت باش.

 

تاريک ترين کلمه ناداني است...آن را با نور علم روشن کن.

 

کشنده ترين کلمه اضطراب است...آن را ناديده بگير.

 

صبورترين کلمه انتظار است... منتظرش باش.

 

بي ارزش ترين کلمه آنتقام است... بگذاروبگذر.

 

ارزشمندترين کلمه بخشش است... سعي خود را بکن.

 

قشنگ ترين کلمه خوشروئي است... راز زيبائي در آن نهفته است.

 

تميزترين کلمه پاکيزگي است... اصلآ سخت نيست.

 

رساترين کلمه وفاداري است... سر عهدت بمان.

 

تنهاترين کلمه گوشه گيري است...بدان که هميشه جمع بهتر از فرد بوده.

 

محرک ترين کلمه هدفمندي است... زندگي بدون هدف روي آب آست.

 

....و هدفمندترين کلمه موفقيت است... پس پيش به سوي آن.

 

 

                  

        هر وقت احساس تنهايي کردي با صداي بلند و از ته دل خدا را صدا بزن

      آنوقت وجود يکرنگ خدا را احساس خواهي کرد و از تنهايي بيرون خواهي آمد

پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦ | ٢:٠۳ ‎ق.ظ | محمدرضاهرمزی | نظرات () |

www . night Skin . ir