دوستت داشتم....يادت هست؟! گفتم "دوستت دارم..." و تو گفتي کوچيکي براي دوست داشتن....رفتم تا بزرگ شم..... امّا آنقدر بزرگ شدم که يادم رفت  دوستت دارم

 i-love-you5.jpg

/ 0 نظر / 23 بازدید