همیشه میگفتم ...طلوع رو دوست دارم ؛زندگی رودوست دارم، امامیدونی ..راستشو بخوای ... طلوع رو توی نگاه چشمای قشنگت... و زندگی رو درکنارت میخوام ...
دوست دارم یه شب تا صبح بشینم و فقط چشماتونگا کنم تا باور كنم چگونه ديدن و چگونه بودنتو..
.یعنی اون شبمیآد....؟

وقتی معلم پرسید که عشق چند بخشه زود دستموبردم                           
بالا گفتم یک بخشه ،اما از وقتی تو روشنا ختم                              
فهمیدم                                                     
عشق سه بخشه. اول این که آتشدیدن تو                                
دوم این که شوق با توبودن                                     
سوم این که اندوه بی توبودن                                    

negah.jpg

/ 3 نظر / 24 بازدید
Teyyeb

سلام خيلی قشنگ بود به من سربزن

رها

خسته ام خسته ام از اين زنده بودن هاي بيهوده خسته از اغوش سرد از بي وفايي من از اين زندگي ها سخت بيزارم خسته ام خسته از دل بستن و عاشق نبودن من مرگ را در اغوش ميگيرم من به خدا سلام ميکنم

رها

عشق فقط يه بخشه....مردن برای معشوق خيلی زيباست