روسريتون رو بکشيد جلو تا يادتون بره که:1 شهرام جزايري چي شد2 سد سيوند آبگيري شد3 بنزين سهميه بندي شد4 قيمت مسکن ده برابر شد5 بيکاري و فقر سطح وسيع جامعه رو فرا گرفت ..............ننگ بر انکه فرياد عدالت را سر ندهد ..................اين رو واسه همه بفرست تا شايد غيرت يک ايراني جريحه دار شود و بفهمد که دارن مارو چپاول مي کنن ولي چرا همه خاموشند ؟؟

oumvfc.jpg


/ 0 نظر / 20 بازدید