يكي زود به ستوه مي آيد ... زود مي رنجد ... زود مي رود ... زود بر ميگردد !!

يكي به ستوه نمي آيد ... نمي رنجد ... دير مي رود ... برنمي گردد !!

یکی بیاد منو بغل کنه بگه آروم باش 

/ 0 نظر / 22 بازدید