f.jpg

بعد تو مرگ هم آغوش تن بی جان من است

                                                          رنگ زیبای دو چشمان تو ایمان من است

از زمین تا به فلک نام تورا می پرسم

                                                         ذکر نام تو طبیب بی جان من است

همه شب تا به سحر از می مویت مستم

                                                         ار چه می مست زافکار پریشان من است                                                       

من در این عشق به جز اه نجستم غیری

                                                         گرچه آه تمام سروسامان من  است

تا به کی از گل رویت به صدایی دل خوش

                                                         رخ زیبای تو خود خالق پنهان من است

زندگی با همه شور و طرب انگیزی

                                                        قفس کوچک و سردیست که زندان من است

آخرین ناله که از دل به برون می خزید

                                                         مهبم و گنکیست که پایان من است .

/ 0 نظر / 21 بازدید