بنام اوآغازمی کنم که عاشق ومعشوق می سازدوجدایی راخودمسیری

 

 

 

 وبه نام او آغازمی کنم که برای اولین بارتوانست دروازه قلبم رافتح

 

کندوچنان با تیر عشق قلبم رانشانه گرفت که حتی حق اعتراض به اوراهم ندارم

 

خاطره آدم زیاد میشه دیوار اتاقش پر عکس میشه اما همیشه

دلت برای کسی تنگ میشه که نمی تونی عکسش روی دیوار

اتاقت بزنی

 

/ 119 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
وارينا

دوست خوبم به روزم اگه دوست داشتین بیاین

افسانه

دیشب در خواب آسمان صاف وپرستاره بود وشهر پراز مهربانی بود

امين

سلام دوست عزيزم .... اپ كردي خبرم كن..ببين _________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____بيا__________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______آيپم_________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

رها

ای دريا قلبم را با تمام تنهايی بتو خواهم بخشيد قلب معصومم را که به تنهايی يک ستاره است قلبم را به دريا خواهم داد و به دريا خواهم گقت:که با من مهربان باشد به دريا خواهم گقت:من دلم غمگين است و به اندازه يک دنيا: خستگی را ميشناسم من قلب معصومم را به دريا خواهم بخشيد تا به همراهی ماهيها: به تنهايی خود فکر کنم ای دريا قلبم را بتو می بخشم

رها

شاد پايدار زيبا خندون و عاشق باشين در پناه خدا

ميلاد

سلام عاشق اس و پاس اميدوارم هميشه عاشق باشی