وقتی که بی دردی 


درد تمام دنیاست


در فصل عادتها


عاشق همیشه تنهاست ...

 

زندگی دفتری از خاطره هاست


یکنفر در شب کام


یک نفر در دل خاک


یک نفر همدم خوشبختی هاست


یک نفر همسفر سختی هاست


چشم تا باز کنیم ٬ عمرمان می گذرد ...

47b6dd06b3127cce97a8d901c76300000016100AcN2TNk3asWIA

/ 0 نظر / 21 بازدید