وااااای چقدر حرف دارم . دلم یه تکیه گاه میخواد کسی که بتونه محکم بغلم کنه و من از سرما نلرزم ، کسی که بفهمه معنی دوست داشتن و ارزش دوست داشتنو داشته باشه ولی افسوس که نیست اگر هم هست با من نیست

17596.jpg 

/ 0 نظر / 20 بازدید