عشق ايستادن زير باران نيست ؛
خيس شدن با هم نيست ؛
عشق آن است كه يكي براي ديگري چتري شود 
و او هيچوقت نداند كه چرا خيس نشد...

باسكوت مي توان نگاه را معنا كرد  و آن را باعشق به دل پيوند زد مي توان بهار را به ديدار برگهاي خزان زده برد و براي رازقي هاي اميد از عطر دوست داشتن گفت مي خواهم سكوت كنم و تنها به حرف نگاهت گوش كنم

 بر ماسه ها نوشتم: درياي هستي من از عشق توست سرشار،
اين را به ياد بسپار!
بر ماسه ها نوشتي: اي همزبان ديرين اين آرزوي پاکي است،
اما به باد بسپار!

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
رها

عشق فقط رسيدن و با هم بودن نيست...عشق همين صدای لحظه های انتظاره...همين حس ناب و زيباخيلی زيبا بود دوست عزيز