من از پستي ، من از زاري، من از خواري گريزانم

منم دلبسته اين خاک، من فرزند ايرانم

**************************

رمزهای  موفقيت

آدمها فقط من خودي را بكشند كه كه از آدمهاي ديگر داده شده  خود حقيقي مردني نيست.

آدمها هميشه ترس دارند كه خود دروغين خود را از دست بدهند. تو ممكن است ترس داشته باشي تا چيزي از تو بفهمند و بفهمند آني نيستي كه نشان مي دهي آني نيستي كه آنها از تو تصور مي كنند ترس داري تصور آنها نسبت به تو عوض شود اين يك خود دروغين است كه براي تو ايجا گرديده. اگر خود واقعي خود را كشف كني ديگر از چيزي نخواهي ترسيد.

 

 

*************************

كجا مي خواهيد برويد ، همين حالا براي شروع حركت ، كوچك ترين جنبشي كه مي توانيد انجام دهيد چيست ؟ پس معطل نكنيد و آن را انجام دهيد .، خوب ! جنبش و حركت بعدي كدام است ؟ پس چرا مطلعيد ؟ و ... ديري نمي پايد كه مي بينيد كارهايي را كه حتي تصورش هم به ذهنتان خطور نمي كرده ، انجام داده ايد و آرزوهاي بزرگتري فضاي دل شما را پر كرده است .

چو بستي در به روي من ، به كوي صبر رو كردم

چو درمانم نبخشيدي به درد خويش خو كردم

« شهريار »

 

 

**************************

تلاش همه جانبه و دائمي همراه با پشتكار خالص و قابليت انعطاف در پيشروي بسوي اهداف عاقبت شما را به خواسته هايتان خواهد رساند . اما بايستي اين باور را كه هيچ راه حلي وجود ندارد ، كاملاً دور بيندازيد . بايستي فوراً توجه خود را وقف تلاش هايي كنيد كه امروز از دست شما ساخته است ، حتي اگر به ظاهر كوچك و بي اهميت باشند .

با من اي عشق امتحان ها مي كني

واقفي بر عجزم ، اما امتحانم مي كني

« مولوي »

 

 

***************************

*يگانه خواهي شد ودنيا را در اغوش خواهي گرفت تنها اگر قصه هاي قديمي را کنار بگذاري وهمه چيز را از نو اغاز کني.

 

تقدیم به او که همیشه با من است

 

 

*زندگي سفر نيست.زندگي هدف نيست.زندگي يک روند متحول است که شما قدم به قدم آن راطي مي کنيد واگربتوانيد اين قدم ها ولحظات را شادي آفرين کنيد به معناي واقعي زندگي کرده ايد.زندگي بالاترين موهبتي است که به شما ارزاني شده است.ازاين فرصت قبل ازاينکه خيلي ديرشوداستفاده کنيد.* لئوبوسکاليا*

 

********************************

شما بايد پيش از آنکه در مورد هر مطلب مهمي تصميم بگيريد در سکوت به مراقبه بپردازيد، و از خداوند طلب دعاي خير کنيد. در چنين حالتي قدرت خداوند در نهان قدرت شما است. در نهان ذهن شما ذهن حضرت حق است، و در پس اراده شما اراده او در عمل است. * شري پراماهانسا يوگاناندا*

 

************************************

 

خداوندا! در اين برهوت عاطفه، هر كه را تتمه دلي براي مهر ورزيدن هست گرامي بدار و سرش را به سنگ جفا آشنا مكن.

خدايا! كاري كن كه دل قرار گيرد.

خدايا! عاشقان را بساز و خستگان را بنواز و ديگران را از چشم دوستدارانت بينداز. دلهاي سنگ آسا را بشكن تا مگر در شكستگي‌ها نشاني از تو بيابند.

 خدايا! توفيق ده تا جز به مقام تو نينديشم و جز به جاه تو دل نبندم و جز به منصب رضاي تو را آرزو نكنيم.

خداوندا! به ما آنچنان فراستي عطا كن كه عشق را از هوس باز شناسيم و نور رحمان را از تار شيطان تميز دهيم و ميان حقيقت و باطل حقيقت اندود، فرق بگذاريم

24c7f52.jpg

/ 0 نظر / 18 بازدید