میشه

 

 


چی میشه خواب من و تو به حقیقت بشه تعبیر
چی میشه جداییها رونذاریم به پای تقدیر
نکنه خدا نکرده کسی از ما بی وفا شه
بشینه دعا کنه کاش از اون یکی جدا شه
نکنه دلا و حرف هامون فاصله باشه
نکنه دلا همیشه سرد و بی حوصله باشه
رسمه که چی بنویسن واسه آخرای نامه؟
راستی تو موافقی من، بازم بدم ادامه ؟
عزیزم یه چیز دیگه مهربونی ها چه ریزن

 

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
رها

امروز فهمیدم خانه پرستوی عاشقی که هر نفس برایت می خواند این جانیست.