تو زيبايي اما وقتي...

تو زيبايي اما وقتي...

چشمم وقتی زيباست که پر از اشک باشه. اشک وقتی زيباست که براي عشق باشه. عشق وقتی زيباست که واسه تو باشه. تو وقتی زيبايي که واسه من باشی!

مبدا دلش بشکنه

براي هزارمين بار پرسيد: تاحالا شده من دلت رو بشکنم ؟ منم براي هزارمين بار به دروغ گوفتم: نه. هيچ وقت.............. تا مبدا دلش بشکنه

 

چطوري ازت بگذرم؟

ميگن آدم بايد براي رسيدن به عشقش از تمام دنيا بگزره...  ولی تو که دنياي منی چطوری ازت بگزرم؟!!

 

بهترين ها در جهان نه ديده ميشوند نه حتي لمس ميشوند، آنها را تنها بايد در دل ديده و لمس کرد

اينها رو هم به افتخارکسی كه چندوقتي بود نديده بودم و قرار بزودي ببينمش!!(دلتون بسوزه!) نوشتم. حال

كاش ميشد هيچ كس تنها نبود كاش ميشد ديدنت رويا نبود من دعا كردم براي بازگشت دستهاي تو ولي بالا نبود گفته بودي كه فردا ميرسي كاش روز ديدنت فردا نبود(امروز بود!)

4xuuu1g.gif

/ 0 نظر / 25 بازدید