اگر نتوانيد ريسک کنيد نمي توانيد رشد کنيد . اگر نتوانيد رشد کنيد نمي توانيد بهترين باشيد . اگر نتوانيد بهترين باشيد نمي توانيد شاد باشيد و اگر نتوانييد شاد باشيد چه چيز ديگري مهم است.

vi1lbb.jpg

/ 0 نظر / 24 بازدید