مي‌تونم تو لحظه‌هاي بي‌كسيت، واسه تو مرحم تنهاييباشم

مي‌تونم با يه بغل ياس سفيد، تو شبات عطر ترانهبپاشم

مي‌تونم از آسمون قصه‌ها، واسه تو صد تا ستارهبچينم

مي‌تونم حتي اگه دلت نخواد، واسه تو روزي هزار باربميرم

مي‌تونم با يه سلام گرم تو، تا ابد زندگي‌مو آبيكنم

مي‌تونم رو شونه‌هاي مردنت، دردامو با هق‌هقم خاليكنم

مي‌تونم با تو به هر جا برسم، توي خواب اسمتو فريادبزنم

مي‌تونم قصه‌ي ديوونگيمو، توي كوچه‌هاي شهر دادبزنم

مي‌تونم تا به هميشه پا به پات، توي هر قصه كنارتبمونم

مي‌تونم زير پر ستاره‌ها، واست از ليلي ومجنونبخونم

مي‌تونه نگاه مهربون تو، منو تا مرز شقايقببره

مي‌تونه قشنگي برق چشات، منو از ياد حقايقببره

مي‌تونه دستاي تو رو شونه‌هام، خبر از يك شب يلدا روبده

مي‌تونه بوسه‌ي تو رو گونه‌هام، واسه من نويد فرداروبده

مي‌تونه صداي گرم خنده‌هات، همه قصه‌هامو رؤياييكنه

مي‌تونه گرماي مهربونيهات، همه زندگيمو مهتابيكنه

مي‌تونه وجود سرد و خست

wvpik2.jpg

/ 1 نظر / 24 بازدید
رها

اما با اين همه تقصير من نبود که با اين همه... با اين همه اميد قبولي در امتحان سادهْ تو رد شدم اصلاً نه تو ، نه من! تقصير هيچ کس نيست از خوبي تو بود که من بد شدم