عشق هدیه ای نمی دهد مگراز گوهر ذات خویش 

وهدیه ای نمی پذیرد مگراز گوهر ذات خویش

عشق نه مالک است ونه مملوک،

زیرا عشق برای عشق کافی است.

219qudz.jpg

/ 10 نظر / 22 بازدید
عسل

ممنون ازوبلاگ توخيلی خوب بود زودبه زودآبدت کن باشه قربانت عسل

فرهاد

خوبه ممنون

پريسا

کارت حرف نداره پسر خيلی باحال بودمتشکرم

ليلا

خوبه ممنون ازوبلاگت

حسين

ايولا خيلی باحالی خوشم اومد

آتنا

وبلاگت خيلی خيلی خوبه

مهسا

خوب بودممنون ازکارت

مهين

خوبه متشکرم

مسعود

ممنون ازوبلاگ خوبت ادامه بده

ساميه

ازوبلاگ دوست داشتنيت متشکرم