نگهم می کنی اما به سردی             نه تنها توهم دنیای سردی             مخوای از من گناهت را ببخشم

 

تو می دونی که با این دل چه کردی                   برو نا مهربون بیگانه با من                                                                    

تو هر لحظه برنگی در می یایی              رها کن دل دیونه ام را            برو سیرم از این دیر آشنایی 

6h6laab.jpg

/ 0 نظر / 20 بازدید