خیلی تنهام....چرا اون روزی که منتظرشم نمیاد؟خیلی مونده هنوز ....... اگه اونی کهفکر

 


می کنم نشه چی ؟

دلم تنگ شده ...... خیلی زیاد .... خیلی تنهام

هوا حسابی پاییزه .... امروز جمعه بود ....... جمعه های پر از انتظار ....

ولی متفاوت با انتظارهای قبلی

فردا می تونست یک روز خوب باشه .... ولی فردا یک روز تکراریه

/ 8 نظر / 27 بازدید
رها

خيلی نوشته ی با احساسی بود..... اميدوارم هيچ وقت تنها نباشی به اميد روزای خوشگل و شاد برا تو دوست گل و عزيزم

رها

چه زیبا می شوی وقتی که می گردی سرپا سبز تو را من دوســت می دارم تو را ای سبز بالا سبز تو روح ســـبز بارانی , من آن نـــیلوفر خــــواهش بیا بنشین کنارم سبز و بنشان خواهشم را سبز دلم قد می کشـــــد تا آبشار صاف گیسویت تو اما تشنه می خواهی مرا غرق تمنا سبز به زیر اســـــمان چشــــم تو تا چند بنشــــینم بگو پژمرده می خواهی مرا ای اسمان یا سبز به هنگام عــبور از لحظه های آبی احساس مرا پل می زند چشم تو از آبی ترین تا سبز تو در چشم من آن زیـــباترین گـــل در بهارانی به غیر از تو نمی بینم گلی در جمع گلها سبز میان این همه گــــلهای رنــــگارنـــــگ باغ عشق گل از چشم تو می چینم گل از چشم تو زیبا

بانوی پاييزی

حق داری عصرهای جمعه واقعا دلگير و غمگين .... ای کاش روزی بياد که ديگه حتی جمعه هام دلگير نباشه.

نگار خانوم

به نظر من جمعه اصلا دلگير نيست.... هميشه زيباترين روزای من جمعه ست....

امين

می نویسم (( د ی د ا ر )) تو اگر بی من و دلتنگ منی ... یك به یك فاصله ها را بردار [بوسه][بوسه]