دلم برات تنگ شده!

دلم برات تنگ شده!

يک نصيحت: مواظب خودت باش!   يک خواهش: اصلاً عوض نشو!   يک آرزو: فراموشم نکن!    يک دروغ: تورو دوست ندارم!!،   يک حقيقت: دلم برات تنگ شده!

.........................................................................................

به همه عشق بورز به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن. زندگي 3 بار بهت دروغميگه ......... 1 - وقتي به دنيات مياره ........ 2 - وقتي عاشقت ميكنه ..........  3- وقتي زندگيت رو ازت ميگيره تا بهت بگه همش خوابي بود و بس!!

......................................................................................

دلم را جز تو کس دلبر نباشد     به جز شور تو ام در سر نباشد

دل من را تو عمداْ می کنی تنگ     که تا جای کس ديگر نباشد

1zvvamg.jpg

........................................................................................

/ 0 نظر / 26 بازدید