¤ دنیا با تو بهشته

 

     ###########
   *##############
    ################
   ##################                  *####* #*
   ##################          *############
     ##################      ##############
       ##################  ###############*
        #################################*
            ###############################
              ########love u……   ###########
                 ###########################
                    ########################
                      *#####################
                        *##################
                          *###############
                              #############
                                ##########
                                  #######*
                                  ######
                                    ####
                                     ###

¤ دنیا با تو بهشته

 وقتی با هم حرف می زنیم

 صدای تو آرامبخش روح و روانم میشود

 وقتی به تو فکر می کنم

 انگار تمام خوبیها مال من است

 فکر می کنم در جنگلی سبز هستیم

 که می دانم انتهای آن دشت سرسبزی است که برای ماست

 فکر می کنم که با هم در رودخانه ای شنا می کنیم و تن هر دومان خنک می شود از لذت با هم بودن

 احساس می کنم بهترین لحظات زندگی را با هم خواهیم داشت

 و با این احساس لذت وصف ناشدنی در من بوجود می آید

 سرشار از غرور میشوم از داشتن تو

 و به خود می بالم که تو را دوست دارم

 و همچون توئی دیگر وجود نخواهد داشت

 افتخار می کنم که می توانی با تمام سختیها کنار بیایی

 و می دانی که این سختیها نه ساخته ی من و نه ساخته ی توست

 بلکه لازمه ی زندگی است و زندگی کردن

 من تو را دارم

 و با فکر به این جمله انگار تمام شادیهای دنیا برای من است

 دلم می خواهد به تو بگویم که دوستت دارم

 زندگی کردن بدون تو برایم کسل کننده خواهد شد

 از با تو بودن لذت می برم

 زیباترین لحظات را با تو دارم

 قشنگترین حرفها را با تو می زنم

 آرامترین لحظاتم زمانیست که به تو فکر میکنم

 و می دانم که چقدر دوستم داری

 و می دانی که چقدر دوستت دارم

 با تو هر جائی برای من بهشت است

/ 0 نظر / 22 بازدید